Polityka prywatności

Polityka prywatności na www.zdjecianagrobkowe.com osoba fizyczna Ireneusz Kaniewski

Ireneusz Kaniewski (osoba fizyczna) (Al. Jana Pawła II 68 Biała Podlaska) przetwarza dane osobowe
zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych (w tym RODO) i
dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas
przetwarzania.

Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r., zwanego dalej „RODO” informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest osoba fizyczna Ireneusz Kaniewski
2) Osobą odpowiedzialną za ochronę danych jest Ireneusz Kaniewski (Al. Jana Pawła II 68A , 21-500 Biała Podlaska) (tel. 737 385 560)

e-mail: ireneuszkaniewski777@gmail.com


3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zapytań docierających kanałem poczty
elektronicznej do administratora strony oraz na późniejszym etapie w dla wypełnienia zobowiązań
umownych i ich realizacji czy obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO oraz w celach
marketingowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO (uzasadniony interes realizowany przez
administratora danych) i nie będą udostępniane innym podmiotom;
a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane;
a) Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa;
b) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do komunikacji mailowej i
ewentualnej późniejszej realizacji umowy. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne
dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Administratora jako osobę fizyczną. Po upływie tego okresu dane będą
przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
c) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto posiada Pani/Pan
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych oraz
prawo do przenoszenia tych danych;
d) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych lub, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO;
e) Podanie danych osobowych (Imie, adres e-mail) jest niezbędne do realizacji komunikacji elektronicznej,
a na późniejszym etapie (Nazwisko, adres) do ewentualnego zawarcia umowy, odmowa podania danych
może skutkować odmową zawarcia umowy;
f) Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na podanie może skutkować brakiem możliwości
odpowiedzi na zapytanie czy też brakiem możliwości podpisania umowy i realizacji usług
g) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
h) Państwa dane są powierzane firmie dostarczającej usługę hostingu tego serwisu www (webd.pl) oraz
Google.com (serwis mailowy G-Suite). Z oboma podmiotami została podpisana umowa o powierzanie
danych i oba spełniają wymogi RODO.
i) Państwa dane będą przechowywane w systemie pocztowym i informatycznym administratora przez
okres 2 lat od wysłania zapytania. Ma to na celu analizę zapytań i usprawnienie późniejszej stałej
współpracy z osobą fizyczną Ireneusz-em Kaniewskim
j) Wszelkie prośby, sugestie i uwagi dotyczące polityki prywatności proszę kierować mailowo na adres
ireneuszkaniewski777@gmail.com

Polityka plików cookie:

1) Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies.
2) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze
stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą,
czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu zdjecianagrobkowe.com pod
adresem Al. Jana Pawła II 68A 21-500 Biała Podlaska
4)Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika
Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
5) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika.
6) W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach
Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w
zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i
personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
7) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików
cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).
8) Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być
również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10) Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.